Articole SSM si SU/PSI

Selecteaza tema si vei fi redirectionat

SSM

Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și a situațiilor de urgență


De ce trebuie efectuată și cu ce ajută?
Citeam deunăzi pe net, că se pierde prea mult timp cu instructajele de “protecția muncii și PSI”, că subiectele sunt atât de plictisitoare că adorm și scaunele pe care stăm sau că timpul acordat este mult prea lung – 8 ore fiecare. Haideți să vedem împreună care este scopul instruirii introductiv-generale, la locul de muncă și a celei periodice și poate ne schimbăm puțin percepția asupra importanței instruirii.

1. Instruirea introductiv-generală
Este primul tip de instruire pentru Securitate și Sănătate în Muncă și Situații de Urgență, care trebuie furnizată. Din punct de vedere legislativ, conform art. 83 din H.G 1425 din 2006, instruirea introductiv-generală se efectuează: a) la angajarea lucrătorilor; b) lucratorilor detasati de la o intreprindere si/sau unitate la alta; c) lucratorilor delegati de la o intreprindere si/sau unitate la alta; d) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar. Un loc de muncă poate fi mai simplu sau mai complex, dar intotdeauna pentru un nou angajat, sau pentru o persoană care ia contact pentru prima dată cu intreprinderea sau firma respectivă va fi ceva…..nou. Așa că va trebui să inceapă prin a se familiariza cu specificul locului de muncă, a firmei în care va lucra și cu activitățile desfașurate de către întreprindere/unitate. Atenție, detaliile specifice locului de muncă, vor fi prezentate în cadrul instructajului la locul de muncă. Unul din subiectele discutate în cadrul instruirii introductiv-generale, este referitor la aspectele legislative privind responsabilitățile angajatorului cât și cele ale angajatului/persoanei delegate/persoanei detașate/lucrătorului temporar, din punct de vedere al securității și sănătății în muncă respectiv pentru situațiile de urgență. Tot în cadrul acestui subiect vor fi comunicate și consecințele posibile ale necunoașterii și nerespectării legislației de securitate și sănătate în muncă. Un alt subiect al instruirii introductiv-generale îl reprezintă discuțiile referitor la riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul întreprinderii și/sau unității, în general, precum și măsurile la nivelul întreprinderii și/sau unității privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor în caz de urgență.

2. Instruirea la locul de muncă
Instruirea la locul de muncă se face dupa instruirea introductiv-generală și are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru și/sau fiecărei funcții exercitate. Instruirea la locul de muncă se efectuează, suplimentar, și personalului care își schimbă locul de munca în cadrul întreprinderii și/sau unității. Dacă în cadrul instruirii introductiv-generale am discutat despre riscurile pentru securitate și sănătate la nivelul întreprinderii/unității în general, în cadrul instructajului la locul de muncă se va discuta în detaliu referitor la riscurile specifice activității desfașurate de către angajat/persoana delegată/persoana detașată/lucrătorul temporar. De asemenea, instruirea la locul de muncă va include detalii referitoare la prevederile instrucțiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă și/sau postul de lucru, măsuri la nivelul locului de muncă și/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, precum și responsabilitățile în cazul unui pericol grav și iminent; Un alt subiect care derivă din prezentarea riscurilor pentru securitate și sănatate este utilizarea echipamentului individual de protecție, a mijloacelor de alarmare, intervenție, evacuare și de prim ajutor specifice locului de muncă. În cadrul acestui subiect, demonstrațiile practice sunt obligatorii, lesne de înteles de ce.

3. Instruirea peridică
Instruirea periodică are drept scop reîmprospătarea și actualizarea cunostințelor în domeniul securității și sănătății în muncă pe baza tematicilor incluse în planul de instruire și a instrucțiunilor proprii. Instruirea periodică se efectuează, suplimentar în cazul în care un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucratoare, când au apărut modificări ale prevederilor de securitate și sănătate în muncă privind activități specifice ale locului de muncă și/sau postului de lucru sau ale instrucțiunilor proprii, inclusiv datorită evoluției riscurilor sau apariției de noi riscuri în unitate, la reluarea activității după un accident de muncă, la executarea unor lucrări speciale, la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent, la modificarea tehnologiilor existente sau a procedurilor de lucru, sau la introducerea unor noi tehnologii sau proceduri de lucru. Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și a situațiilor de urgență nu reprezintă numai o cerință legală dar și un aspect important al stării de securitate și sănătate. În funcție de mărimea firmei, cele 8 ore stabilite de legislație pot fi multe sau puține, însă importanța instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă, indiferent că vorbim de cea introductiv-generală, la locul de muncă sau periodică este de netăgăduit.


Publicat de: nmariusv74@gmail.com in 10/31/2022 6:12:35 PM