Rosafety Solutions SRL,

oferă soluții integrate de Securitate și Sănătate în Muncă și Managementul Situațiilor de Urgență pentru activitățile desfășurate de operatorii economici indiferent de sectorul de activitate.

Consultanță pentru Securitatea și Sănătatea în Muncă

Serviciile noastre acoperă toate cerințele pentru securitate și sănătate în muncă menționate in legislația națională și europeană. Asigurăm implementarea unui sistem de Management al Sistemului de Securitate și Sanatate în Muncă (nu și certificarea acestuia)

  1. Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională
  2. Serviciu extern de prevenire și protecție
  3. Auditul Securităţii și Sănătăţii în Muncă
  4. Acte de autoritate pentru Securitate și Sănătate în Muncă

Pentru detalii accesați secțiunea Securitate și Sănătate în Muncă

Consultanță pentru Situații de Urgență

Serviciile noastre în domeniul Situațiilor de Urgență acoperă cerințele minime privind întocmirea actelor de autoritate, a planurilor de evacuare și intervenție cât si activitățile privind instruirea personalului. De asemenea, asigurăm consultanță pentru intocmirea necesarului si inventarului echipamentelor de intervenție în caz de incendiu sau pentru situații de urgență

  1. Prevenirea și Stingerea Incendiilor
  2. Situații de Urgență
  3. Audit de conformitate pentru Situaţii de Urgenţă
  4. Acte de autoritate pentru Situaţii de Urgenţă

Pentru detalii accesați secțiunea Situații de Urgență