Rosafety Solutions SRL,

oferă soluții integrate de Securitate și Sănătate în Muncă și Managementul Situațiilor de Urgență pentru activitățile desfășurate de operatorii economici indiferent de sectorul de activitate.

Consultanță pentru Securitatea și Sănătatea în Muncă

Serviciile noastre acoperă toate cerințele pentru securitate și sănătate în muncă menționate in legislația națională și europeană. Asigurăm implementarea unui sistem de Management al Sistemului de Securitate și Sanatate în Muncă (nu și certificarea acestuia)

  1. Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională
  2. Serviciu extern de prevenire și protecție
  3. Auditul Securităţii și Sănătăţii în Muncă
  4. Acte de autoritate pentru Securitate și Sănătate în Muncă

Pentru detalii accesați secțiunea Securitate și Sănătate în Muncă

Plan-Do-Check-Act

Consultanță pentru Situații de Urgență

Serviciile noastre în domeniul Situațiilor de Urgență acoperă cerințele minime privind întocmirea actelor de autoritate, a planurilor de evacuare și intervenție cât si activitățile privind instruirea personalului. De asemenea, asigurăm consultanță pentru intocmirea necesarului si inventarului echipamentelor de intervenție în caz de incendiu sau pentru situații de urgență

  1. Prevenirea și Stingerea Incendiilor
  2. Situații de Urgență
  3. Audit de conformitate pentru Situaţii de Urgenţă
  4. Acte de autoritate pentru Situaţii de Urgenţă

Pentru detalii accesați secțiunea Situații de Urgență

Aplicatiile noastre
RoSafety Integrated Safety Management (ROSAFETY) Software este un set de aplicatii de tip SaaS (Software as a Service) care pot fi utilizate direct din browser. Cu o interfata prietenoasa cu utilizatorul, a fost proiectat si dezvoltat de personal cu o vasta experienta in domeniu pentru administrarea cerintelor de Securitate si Sanatate in Munca. Aplicatiile sunt utile tuturor companiilor care vor sa aiba un control real si actual al conformitatii cu cerintele specifice de SSM si reprezinta o alternativa foarte buna din punct de vedere cost - eficienta.

Dezvoltam aplicatii web pentru managementul securitatii si sanatatii in munca si nu numai. Pentru a intra in contact cu unul dintre consultantii nostri folositi formularul de contact.
Apps

Permisul de lucru

Permite utilizatorilor autorizati sa pregateasca si sa emita un Permis de lucru, online, utilizand un computer, o tableta sau un telefon conectat la internet

Identificarea pericolelor

Identificarea pericolelor este primul pas in implementarea unor conditii sigure de munca

Evaluarea riscurilor de accidentare

Pentru fiecare pericol trebuie evaluate efectele si frecventa actiunii acestuia asupra personalului, echipamentelor, mediului si a reputatiei companiei

Analiza de SSM a activitatii (JSA)

Dezvoltati proceduri de lucru si efectuati o analiza de SSM pentru activitatea efectuata

Raportari conditii periculoase

Raportarea actiunilor gresite, a conditiilor periculoase sau incidentelor periculoase care nu au produs daune sau vatamari corporale joaca un rol important in prevenirea incidentelor grave.

Inspectii de SSM

Implicarea managementului in identificarea locurilor de munca cu pericole sau a actiunilor gresite induc imbunatatirea comunicarii pe verticala si imbunatatirea conditiilor de SSM

Raportarea incidentelor/accidentelor

In cazul nefericit in care un incident sau un accident de munca au loc, detaliile evenimentelor trebuie inregistrate pentru investigatiile ulterioare.

Investigarea incidentelor

Aplicatia permite investigarea incidentelor sau accidentelor prin identificarea cauzelor de profunzime si generarea de actiuni corective


Formular de contact


Vă respectăm confidențialitatea si nu facem publice informatiile dumneavoastra. Orice informație personală pe care o furnizați va fi utilizată numai în scopurile descrise în Declarația noastră de confidențialitate